Druhy stavebných činností a technologická úroveň súčasnej spoločnosti Výstavba pozemných objektov, občianskych, priemyselných, inžinierskych a dopravných stavieb predstavuje ďalšiu z hlavných činností firmy Roháče spol. s r.o. Trendom súčasného stavebníctva je používanie nových stavebných materiálov a technológií. Zvládnutie týchto technológií v praxi a požívanie progresívnych stavebných materiálov napomáha firme dobre sa uplatniť v súčasnej konkurencii a splniť náročné požiadavky objednávateľov. Uvedené postupy používa firma nielen pri novostavbách, ale i pri rekonštrukčných prácach.